663-402-428

biuro@centrum-wnetrz.elblag.pl

GODZINY OTWARCIA: Poniedziałek -Piatek 9:00 - 17:00, Sobota 10:00 - 14:00

SZK?O

STRONA GŁÓWNA » SZK?O

Trzecim jak?e istotnym filarem naszej dzia?alno?ci jest sprzeda? oraz monta? wyrobów ze szk?a. Do produkcji u?ywamy wysokiej jako?ci materia?ów, dzi?ki czemu nasze wyroby wyró?niaj? si? wysok? trwa?o?ci? oraz solidno?ci? wykonania. Bogactwo wzorów, kolorów jakie proponujemy, daje nieograniczone mo?liwo?ci w kszta?towaniu oryginalnych rozwi?za? inwencji twórczej projektantów.

U nas zamówisz:

Kabiny prysznicowe
Ekrany laminowane
Pó?ki
Lustra
Balustrady szklane
Zabudowy szklane
Drzwi szklane


Najwa?niejsze jest dla nas zadowolenie naszych klientów, dlatego do ka?dego zlecenia podchodzimy indywidualnie i staramy si? sprosta? nawet najbardziej nietypowym zadaniom.

W naszej ofercie posiadamy szk?o od 4mm do 19mm. Serdecznie zapraszamy do wspó?pracy i korzystania z naszych us?ug. Znajduj?ce si? na stronie zdj?cia to nasze przyk?adowe realizacje.

Projekt oraz realizacja Agencja Reklamowa aktywwwni.pl Wszystkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.